top of page

Algemene voorwaarden cadeaubonnen

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partijhandel Limpens/Het Beekse Steentje uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door Partijhandel Limpens/Het Beekse Steentje in de winkel gelegen aan Stationstraat 126 te Beek.

 

- Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) beschadigen of onleesbaar geworden Cadeaubon) vindt geen vergoeding plaats. 

Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Partijhandel Limpens te worden verstrekt. Partijhandel Limpens/Het Beekse Steentje behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 

 

- De waarde, duur, code, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

 

- Cadeaubonnen uitgegeven door Partijhandel Limpens/Het Beekse Steentje zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen in de winkel van het Beekse Steentje te Beek.

 

- Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

- Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

- De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende aankopen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt door de persoon waarvan de naam op de Cadeaubon vermeld staat, gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

 

- Indien het totaalbedrag van de aankopen hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: via pin, contactloos of contant.

 

- Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 

- Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen en toegang tot de toko en verdere aankopen wordt ontzegd. Tevens zal hiervan aangifte worden gedaan.

 

- Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 

- Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

 

- Per aankoop kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

 

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact met ons op te nemen. Partijhandel Limpens/Het Beekse Steentje zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

bottom of page