top of page

Algemene voorwaarden stempelkaart

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partijhandel Limpens/het Beekse Steentje uitgegeven Stempelkaarten Bouwactiviteit die worden verkocht door Partijhandel Limpens/het Beekse Steentje in de toko gelegen aan Stationstraat 126 te Beek.

 

- Iedere stempelkaart is voorzien van 6 stempelvlakken, een uitgifte datum, een vervaldatum en de naam van de kaart gebruiker.

 

- In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de Stempelkaart Bouwactiviteit) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) beschadigen of onleesbaar geworden Stempelkaart Bouwactiviteit) vindt geen vergoeding plaats. Ook wanneer iemand anders dan Partijhandel Limpens/het Beekse Steentje een tekening of een stempel zet op de Stempelkaart Bouwactiviteit stempelvakken, is het stempelvak in kwestie gebruikt en niet meer af te stempelen voor een Bouwactiviteit bij Partijhandel Limpens.

 

- Alleen een originele Stempelkaart Bouwactiviteit kan worden gebruikt en dient op verzoek aan Partijhandel Limpen/het Beekse Steentje te worden verstrekt. Partijhandel Limpens/het Beekse Steentje behoudt zich het recht voor om een Stempelkaart Bouwactiviteit uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Stempelkaart Bouwactiviteit en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 

 

- De waarde in aantal keer gebruiken van de Stempelkaart Bouwactiviteit (6 keer), vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Stempelkaart Bouwactiviteiten. Iedere Stempelkaart Bouwactiviteit is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Stempelkaart Bouwactiviteit niet meer worden gebruikt.

 

- Een Stempelkaart Bouwactiviteit uitgegeven door Partijhandel Limpens/het Beekse Steentje is uitsluitend inwisselbaar terzake van het deelnemen van de bouwactiviteiten in de toko van Partijhandel Limpens, Stationstraat 126 te Beek.

 

- Stempelkaart Bouwactiviteit kan niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

 

- Stempelkaart Bouwactiviteit of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

- De restwaarde van de Stempelkaart Bouwactiviteit kan worden gebruikt voor volgende deelnames Bouwactiviteiten. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt door de persoon waarvan de naam op de Stempelkaart Bouwactiviteit vermeld staat, gedurende de geldigheidsduur van de Stempelkaart Bouwactiviteit.

 

- Het is niet toegestaan Stempelkaart Bouwactiviteiten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 

- Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Stempelkaart Bouwactiviteit en toegang tot de toko en verdere aankopen / deelname activiteiten wordt ontzegd. Tevens zal hiervan aangifte worden gedaan.

 

- Het is niet toegestaan Stempelkaart Bouwactiviteit op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 

- Deze Stempelkaart Bouwactiviteitvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de Stempelkaart Bouwactiviteitvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Stempelkaart Bouwactiviteit te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Stempelkaart Bouwactiviteit gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde Stempelkaart Bouwactiviteitvoorwaarden.

 

- Per keer deelname aan een Bouwactiviteit kun je 1 stempelvak laten stempelen. Tot de Stempelkaart Bouwactiviteit vol is met 6 stempels, dan kan de Stempelkaart Bouwactiviteit niet meer voor deelname mogelijkheden gebruikt worden.

- De Stempelkaart Bouwactiviteit is persoonsgebonden, deze kan alleen gebruikt en ingewisseld worden door de persoon vermeldt op de stempelkaart. De Stempelkaart Bouwactiviteit kan niet gebruikt worden om voor meerdere / verschillende personen af te stempelen.

- Welke actie geldt voor de Stempelkaart Bouwactiviteit vindt u op de website van het Beekse Steentje/Partijhandel Limpens. Deze actie kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Stempelkaart Bouwactiviteit Bouwactiviteit of problemen bij het inwisselen/af laten stempelen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact met ons op te nemen. Partijhandel Limpens/het Beekse Steentje zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

bottom of page